Politica de confidentialitate

Prezentare generală
Prezenta Politică de Confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent cine suntem, ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră prin intermediul site-ului www.ynt.ro, cum le prelucrăm și care sunt drepturile dvs cu privire la aceste date.
• În conformitate cu reglementările GDPR (Regulamentul European nr 2016/679) și ale Legii nr. 129/2018, Societatea INTERTRANSCOM SRL, în calitate de proprietar și administrator al site-ului www.ynt.ro este operator de date personale și reprezintă legal entitatea care determină scopul, condițiile și modalitățile de procesare a datelor ce stau la baza accesării și utilizării site-ului www.ynt.ro
• Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dumneavoastră, care oferă informații pe care le putem corela cu dumneavoastră sau care vă pot dezvălui identitatea.
• Datele cu caracter personal sunt atât datele care identifică direct o persoană (precum nume, prenume sau telefon) dar și orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia, cum ar fi, de exemplu: postări pe rețele sociale, adresa de email, adresa IP. Prin urmare, protecția datelor personale vizează orice utilizator de internet care navighează pe web.
• Prelucrarea datelor personale se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor dumneavoastră personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, analizarea, utilizarea, modificarea, partajarea, transferul și ștergerea acestora.
• Prelucrarea de date personale necesită consimțământul acordat în mod liber și explicit din partea dvs, pentru fiecare scop în parte.

Cum colectăm sau obţinem informaţii despre dumneavoastră?
• Când accesati site-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor şi altor tehnologii similare.(Vezi Politica de cookie-uri)
• Cand furnizati datele respective (ex: prin contactarea noastra prin intermediul adreselor de e-mail publicate pe website, prin completarea si trimiterea unui mesaj prin intermediul formularului de contact, prin adăugarea unui comentariu).

Ce date personale colectăm?

Informații pe care le colectăm automat:
Cand navigați prin Site, colectăm o serie de date personale doar pentru scopuri legitime și definite clar, ce stau la baza activității și comunicării noastre cu dumneavoastră, după cum urmează:

Informații pe care ni le furnizați voluntar:
Când ne contactați prin email, telefon, prin intermediul reţelelor de socializare, prin formularul de contact, ne oferiţi în mod voluntar informații pe care le putem prelucra ulterior. Aceste informații pot fi numele, email, telefon.
Pentru a posta comentarii pe Site, trebuie să ne furnizaţi numele, adresa de email şi opţional adresa de web.
Temei: colectarea lor este obligatorie pentru că așa funcționează WordPress, platforma pe care este construită Site-ul. Nu puteți comenta fără a lăsa un email. Vă exprimați consimțământul vostru pentru colectarea lor în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului. Dacă refuzați să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe Site.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe Site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.
Posibil să înregistrăm informații despre vizita dumneavoastră, de pildă adresa IP, informatii despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv si navigator web), informatii despre modul in care utilizati website-ul nostru (ce pagini ati accesat), data/ora la care ati accesat website-ul nostru și alte date despre modul in care ați interactionat cu site-ul. Colectăm aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii.
Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca date statistice.

Care este scopul colectării acestor date?
Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră;
• Pentru a realiza statistici confidențiale, în scopul îmbunătățirii calității produselor și serviciilor oferite;
• Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe website-ul nostru;
• Pentru a asigura securitatea datelor având datoria de a proteja datele dvs. personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor.

Cât timp îţi păstrăm datele?
Toate datele personale colectate sau prelucrate de www.ynt.ro sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată sau până la închiderea site-ului.
Dacă laşi un comentariu, comentariul şi metadatele lui sunt păstrate o perioadă nedeterminată.

Cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți. Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți. Datele nu vor fi transferate în afara UE.
Facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal. Orice transmitere de informații cu caracter personal implică asumarea din partea dumneavoastră.

• În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.
• Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.
• Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv: furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale; furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre

Care sunt drepturile dumneavoastră?
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• să solicitaţi acces la datele dumneavoastră;
• să solicitaţi corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
• să solicitati limitarea şi restricţionarea utilizarii datelor dvs.;
• să vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor;
• să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• sa primiţi informaţiile pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de un dispozitiv şi dreptul de a transfera informaţiile respective unui alt controlor de date;
• să obiectaţi asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: yntiasi@yahoo.com.
Dacă sunteți de părere că Societatea INTERTRANSCOM SRL vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta la adresa din Iași, str. Arcu, nr.1, bl. T3, Mezanin, tel: 0232.210.445. Cererile privind corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării se vor formula în scris. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere la autoritatea națională de supraveghere.

Cum ne puteți contacta?
Pentru întrebări, reclamații și informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa: yntiasi@yahoo.com.

Ultima actualizare: 23 august 2018.
Putem actualiza ocazional această Politică de confidențialitate și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe website-ul nostru. Vă încurajăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate, pentru a vă informa în legătură cu colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor personale. Utilizarea continuă a site-ului noastru reprezintă acordul dvs. cu politica de confidențialitate actuală.